Όροι και Προϋποθέσεις

§ 1 Πεδίο εφαρμογής, Ορισμοί
(1) Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις, στην έγκυρη έκδοσή τους κατά τη στιγμή της παραγγελίας, ισχύουν για τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου διαδικτυακού καταστήματος (στο εξής: «πάροχος») και του πελάτη (εφεξής «πελάτης»). Οι αποκλίνοντες Όροι και Προϋποθέσεις των μελών δεν θα αναγνωρίζονται, εκτός εάν ο Πάροχος έχει συναινέσει ρητά σε αυτά σε γραπτή μορφή.
(2) Ο πελάτης είναι καταναλωτής, εάν δεν συνάπτει τη σύμβαση αγοράς κυρίως για εμπορικούς σκοπούς ή δραστηριότητες αυτοαπασχόλησης. Οι επιχειρηματίες, από την άλλη πλευρά, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεργασίες, οι οποίες συνάπτουν τη σύμβαση αγοράς για εμπορικούς σκοπούς ή δραστηριότητες αυτοαπασχόλησης.

§ 2 Σύναψη σύμβασης
(1) Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ένα προϊόν από τη γκάμα προϊόντων του παρόχου και να το τοποθετήσει σε ένα λεγόμενο καλάθι αγορών από clickμε το κουμπί "καλάθι αγορών". Κατά την επιλογή των επιθυμητών προϊόντων και clickΜε το κουμπί "ολοκλήρωση αγοράς", θα ζητηθεί από τον πελάτη να παράσχει προσωπικά δεδομένα και να επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής / αποστολής. Με clickΠατώντας το κουμπί «υποβολή δεσμευτικής παραγγελίας», ο πελάτης ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας και συνάπτει μια νομικά δεσμευτική σύμβαση με υποχρέωση καταβολής της τιμής αγοράς. Ο πελάτης μπορεί να αναθεωρήσει και να αλλάξει τις παρεχόμενες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή πριν από την αποστολή της παραγγελίας.
(2) Μετά την υποβολή της παραγγελίας, ο πάροχος θα στείλει στον πελάτη μια αυτόματα επιβεβαιωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία περιέχει όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας. Ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει το email χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «εκτύπωση». Αυτή η αυτόματη επιβεβαίωση τεκμηριώνει μόνο την απόδειξη της παραγγελίας και δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική αποδοχή της παραγγελίας του πελάτη. Ο πάροχος μπορεί να αποδεχτεί την παραγγελία εντός περιόδου τριών ημερών είτε στέλνοντας ξεχωριστή επιβεβαίωση παραγγελίας μέσω email είτε παραδίδοντας τα προϊόντα.

§ 3 Επιφύλαξη ιδιοκτησίας
Ο πάροχος διατηρεί την κυριότητα των αγαθών έως ότου ληφθεί η πλήρης πληρωμή.

§ 4 Τιμή και έξοδα αποστολής
(1) Όλες οι τιμές είναι τελικές τιμές, που περιέχουν
Ωστόσο, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί φόρου πώλησης, ένας φόρος προστιθέμενης αξίας. Οι πελάτες που είναι καταναλωτές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται απαλλαγή από τον φόρο, όπως και οι ευρωπαίοι επιχειρηματικοί εταίροι με έγκυρο αριθμό φορολογικού μητρώου   
(2) Τα έξοδα αποστολής αναφέρονται στη φόρμα παραγγελίας αγοράς. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.
(3) Τα εμπορεύματα θα σταλούν ταχυδρομικώς. Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, ο πάροχος αναλαμβάνει τον κίνδυνο που σχετίζεται με την αποστολή.

§ 5 Τρόποι πληρωμής
(1) Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει μόνο εκ των προτέρων.
(2) Η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης.
(3) Τα εμπορεύματα δεν αποστέλλονται πριν από την παραλαβή της πληρωμής.

§ 6 νόμιμη εγγύηση, addiΕγγυήσεις
(1) Οι νόμιμες διατάξεις εγγύησης ισχύουν για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο πάροχος. Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, η περίοδος εγγύησης για όλα τα αντικείμενα που παραδίδει ο πάροχος ανέρχεται σε 12 μήνες.
(2) Μια ξεχωριστή εγγύηση για τα παραδοθέντα αγαθά, εκτός από τη νόμιμη εγγύηση, μπορεί να ισχύει μόνο εάν παρέχεται ρητά στην επιβεβαίωση παραγγελίας του προϊόντος.

§ Ευθύνη 7
(1) Οι πελάτες δεν μπορούν να υποβάλουν αξιώσεις για ζημιές. Αυτό δεν ισχύει για αξιώσεις που προκύπτουν από απώλεια ζωής, σωματικό τραυματισμό, βλάβες στην υγεία ή παραβίαση των βασικών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις) καθώς και άλλες για αξιώσεις για άλλες ζημίες που προκύπτουν από εκ προθέσεως ή βαριά αμελή παράβαση συμβολαίου από πάροχο ή τους νόμιμους εκπροσώπους ή πράκτορές του. Οι συμβατικές υποχρεώσεις είναι απαραίτητες εάν η εκπλήρωσή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των σκοπών της σύμβασης.
(2) Σε περίπτωση παραβίασης των βασικών συμβατικών υποχρεώσεων, η ευθύνη του παρόχου περιορίζεται στις τυπικές, προβλέψιμες ζημίες, εφόσον η παράβαση προκλήθηκε από πράξη απλής αμέλειας. Αυτό δεν ισχύει, εάν οι αξιώσεις αποζημίωσης οφείλονται σε απώλεια ζωής, σωματικό τραυματισμό ή βλάβη στην υγεία.
(3) Οι προαναφερθέντες περιορισμοί ευθύνης θα ισχύουν επίσης για τους νόμιμους εκπροσώπους και αντιπροσώπους του παρόχου, σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί αξιώσεις απευθείας εναντίον τους.
(4) Οι κανονισμοί του Νόμου περί Ευθύνης Προϊόντων (Produkthaftungsgesetz) παραμένουν ανεπηρέαστοι.

§ 8 Τελικές διατάξεις
(1) Οι νόμοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζονται σε όλες τις νομικές σχέσεις μεταξύ του πελάτη και του παρόχου. Οι διατάξεις του CISG δεν εφαρμόζονται.
(2) Ο πάροχος θα διατηρήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και άλλες συμβατικές διατάξεις διαθέσιμες για τον πελάτη κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Ο πελάτης μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις σχετικές πληροφορίες κατεβάζοντας τους Όρους και Προϋποθέσεις και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησής του.
(3) Η γλώσσα της σύμβασης είναι η αγγλική.
(4) Εάν ο πελάτης είναι εμπορικός έμπορος, δημόσιο νομικό πρόσωπο ή δημόσιο ειδικό περιουσιακό στοιχείο, ο τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις νομικές διαφορές που προκύπτουν από αυτήν τη σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του παρόχου είναι ο τόπος κατοικίας του παρόχου.
(5) Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων αποδειχθεί πλήρως ή εν μέρει άκυρη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή, η άκυρη ρήτρα αντικαθίσταται από τις νομοθετικές διατάξεις. Εάν αυτό αποδειχθεί παράλογο βάρος για οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, η σύμβαση θεωρείται άκυρη στο σύνολό της.

Κατάσταση από τον Μάρτιο του 2018
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς!
Αυτό το email έχει καταχωρηθεί